tirsdag 15. desember 2009

246) Luk. 19, 41-43.

Besøkelsens tid.
Luk. 19,41-43.

.
Dette skjer på palmesøndag, og Jesus kom inn i Jerusalem. Han skulle dø for folket. Her er hovedgrunnen til at Jesus kom til jord.

Da roper han ut:

.
1. Du får besøk.

Det er av nåde, vi kan ikke ta det bare få det. Kallet kommer ikke pga meg selv, men fordi det er sant - Gud gir oss et besøk. Når Jesus kommer, er det vekkelse. Det betyr at du kan bli frelst. Rom. 10,13.

.

Når Jesus kommer på besøk, er det spesielt. Da er himmelen interessert i deg. Og dette er ikke et domsbesøk, det er en frelsesanledning. Det er Gud som vil minne deg ennå en gang om evigheten og frelsen og den eneste og store mulighet som Jesus er for en synder. Da kan han bli frelst og fri og komme inn i et nytt liv.

.
2. Der er spesielle besøkelsestider.

Det er spesielle tider når Jesus kaller. På denne din dag, sier han om Jerusalem v. 42. Joh. 14,6. Det ble deres siste kall. Vi har mange eksempler på at Jesus kom på slike besøk. Noen ganger var de kortvarige, andre ganger gikk det over lang tid.

.
a) Det er slik for et land: I Israel var det slik flere ganger da Herren sendte profeter som sine sendebud. Norge i 1905 var i den situasjonen. Mange kristne ba til Gud om at han måtte gripe inn i den politiske stillingen landet var i. Det var nær på krig ved svenskegrensa. Og Gud sendte vekkelse, både ved Albert Lunde i Calmeyergatens misjonshus og ellers ut over landet med andre predikanter. Gud hadde sine redskap som var villige å gå. I Etiopia fra 1950-60-tallet skjedde stor ting for Guds rike. Misjonærene fikk stå i rike innhøstningstider. Det er også kjent fra andre alnd.

.
b) For et distrikt, bygd eller by. På Karmøy f. eks. i 1972 og 1988-89 og senere var det storvekkelser der mange ble frelste. Guds Ånd var sterk over stedet. Noen bygder og landsdeler ser ut til å være helt uberørt av Guds Ånd, mens andre får mange besøk. Noe av grunnen er nok at Guds folk noen steder ber og arbeider og trår at Guds vil gripe inn. Vekkelse er svar på hjertebønn.

.
c) For deg personlig. Jeg var 14-15 år, og jeg visste at nettopp den kvelden var Gud på besøk hos meg. Det var en tung og mørk høstkveld Jesus stanset meg på veien hjem. Jeg skulle hente posten hjem til far. Han fikk mye post på den tiden. Da skar det med ett et lyn over himmelen da jeg stod ved ei lita bru.

.

Gutten visste at om det lynet traff ham, gikk han ikke til himmelen. Det var tindrende klart der i mørke. Derfor måtte jeg skynde meg hjem, og den kvelden fikk jeg en liten bønnestund på salen og ba den hellige Gud om jeg også kunne få bli hans barn. Da trår jeg at han svarte ja og tok meg inn i sitt rike. Det var ikke et spørsmål om kunnskap eller gode gjerninger. Bare dette ene var viktig: Ville Gud ta imot en slik gutt som jeg?

.

Senere har jeg lært mer av Guds ord og sett at det er nettopp slike fattige sjeler han vil ha i sitt rike.

.
3. Vi må kjenne denne dagen.

Det er en dag fra Gud. Og vi må bruke den - til å omvende oss. Her så Jesus resultatet på forhånd: De ville ikke ta imot - og derfor gråt han. Besøkelsens dag var skjult.

.

4. Denne din dag.

Hadde de sett og forstått kallet den dag, hadde de mulighet til å bli frelst. v. 42. de forstod det ikke. Forstår du? Vil du omvende deg i dag? Nå?
.

Kom før du dør!
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar