lørdag 12. desember 2009

232) Joh. 5,1-9

Ved Betesda.

Joh. 5, 1-9.

.

Vi møter her en syk mann. Han hadde slitt med det vonde i lang tid, i 38 år. Han var trolig over 50 år nå. Et helt voksent liv hadde sykdommen tatt krefter og mot fra ham. Tenk for et liv!

.

1) Åndelig blind.

Og det er bilde på mange mennesker i åndelig forstand. Synden er deres sykdom, den har gjort dem lamme. Nå ligger de der uten å finne hjelp eller håp for livet videre. Bibelen sier mye om synden og dens makt over mennesker.

.

Rom. 3, 23 sier at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Rom. 6, 23 sier at

syndens lønn er døden. Og Rom. 8, 7 forteller oss at vår syndige natur ikke er lydig mot Guds lov, og kan heller ikke være det.

.

2) Et spørsmål.

Denne mannen får nå et spørsmål: Vil du bli frisk? v. 6. Vi ser alle at svaret må bli ja. Det var ikke noe annet han ville. Der og da tenkte han nok bare på sin sykdom og legemlige svakhet. Det var bare naturlig for ham.

.

Guds tanke går likevel lenger. Vi behøver alle en annen frigjørelse, nemlig fra synden. Synden er den ødeleggende makt i vårt liv. Og det ser faktisk ut til at noen er glad i syndelivet, det kan være ganske behagelig. Det koster så lite å følge strømmen der de fleste andre går. Men den veien leder sjelden til Guds himmel.

.

Nå ber Herren selv om et svar på sitt spørsmål. Vil du blir frelst? Ja, da må du gå den veien som fører dit. Ellers vil det går galt.

.

3) Problemet.

Men mannen hadde et stort problem: Han var alene, han var lam og kunne ikke gå eller komme ut i dammen til rett tid. Han hadde ingen medhjelper som kunne lede ham på rett vei. På grunnteksten står det rett og slett: Jeg har ingen mann.

.

Slik kan det gjerne være med deg også nå. Du vet du er en synder og er ikke kommet inn på den rette veien. Synden gjør deg hjelpeløs. Du kjenner heller ingen som kan hjelpe deg i din åndelige nød.

.

Du har kanskje prøvd flere ting før. Har du en sterk vilje, har du gjerne prøvd det. Du har bestemt deg og vil ta deg sammen, men det hjelper ikke. Du gjør mye godt, gode gjerninger mot mennesker og mange offer til nyttige og viktige ting. Ja, du har til og med gitt noe til misjonen. Din moral kan ingen angripe i det store og hele. Du lever slik vi bør leve. - Men du har ikke sjelefred. Det er ingen som har vist den ene, rette veien.

.

4) Jesu ord.

I denne håpløse situasjonen er det Jesus kommer til ham. Og han gjør ikke enoen spesielt med mannen. Han bare taler til ham. Mannen har beklaget sin hjelpeløshet - da sier Jesus, står det. V. 8.

.

Guds ord har alltid hatt og har en veldig makt i vårt sinn. Gud talte, og verden ble skapt. Gud taler forløsningens ord til en synder, og han blir frelst. Disse ordene har himmelkraft over seg. Det han sier, skjer. "Det skaper hva det nevner."

.

Og i v. 9 ser vi virkningen. Jesus hadde sagt til den syke: Stå opp! Og straks ble mannen frisk. Et under hadde skjedd. Jesus hadde enda en gang vist sin guddomsmakt. - Og nå er spørsmålet om han skal få vise den på deg. Han står her ved hjørnet og venter - venter på svar på spørsmålet: Vil du bli frelst?

Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar