mandag 14. desember 2009

244) Luk. 20, 13.

Luk 20, 13.

Min sønn!

.

Dette er fra lignelsen om vingården. Folket slo tjenerne som talte til dem. Da sa eieren: Jeg

vil sende min sønn til dem. Det er egentlig en stor sannhet, og hele Bibelen forkynner det. Gud

sendte sin sønn til verden, og det gjør han egentlig flere ganger. Jfr. Joh 20, 21. La oss stanse ved noen slike ”besøk”:

.

1. Jesus kom til jord.

Det var julenatt det skjedde. Jul er ikke en sentimental høytid med snø og gaver og engler og matfest. Den var og er et himmelbesøk.

.

a) Guds Sønn ble sendt til jord. Hadde folk respekt for ham da? I juleevangeliet ser vi at det var ikke rom for ham i herberget, og senere korsfestet de ham. Og i denne teksten står det at de slo ham i hjel, v. 15. De ble til og med enige om å gjøre det. De samrådde seg med hverandre, v. 14.

.

b) Det skjedde på Golgata. Han ble overgitt til hedninger til pine og død. Og fordi det var vår synd han bar til korset, var vi alle med ved dette drapet. Det var vår skyld at han kom til korset. Men Jesus elsket sin skapning så høyt at han gikk frivillig for å berge oss fra undergangen.

- I Hebr. 2, 9 leser vi at han smakte døden for alle. Han led altså den dypeste smerte og kval i døden. Dypest sett var det fortapelsen og den evige pine. Og det gjorde han en gang for alle, Hebr. 10, 12. 14.

- Derfor ble Jesus sendt.

.

2. Jesus kommer til deg.

Gud sender Jesus til deg som er ufrelst. Det er Den hellige Ånds kall. Det er da du får syndenød. Du ser du er uten håp, og bare fortapelsen venter på deg. Da er det fryktelig å se at du ikke kan gjøre noe som helst selv. For dette er guddommelige saker, og der kommer mennesket til kort.

.

a) Det skjedde med den bortkomne sønnen i Luk. 15. Han kom til seg selv, står det. Det var Jesu kall. Ånden prøver å vise deg din sanne stilling, og at det er bare en vei til Gud: Det er å komme til Jesus.

.

b) Slik var det også med Paulus, Apg. 26, 14. Han ble stanset av Jesus utenfor Damaskus. Da sier Frelseren: Det skal bli hardt for deg å stampe mot brodden. Det var et tydelig kall til å bli frelst og å komme til Jesus. Og det gjorde han. Paulus ble herlig frelst. 1Tim. 2, 13. 15.

.

Nå er spørsmålet om du har møtt ham? Og har det møtet resultert i frelse og ikke bare følelse eller gode forsett. Det hjelper så lite. Nå vil Gud sende sin sønn til deg. Hva gjør du da?

.

3. Snart lyder det på nytt!

Gud vil enda en gang sende Jesus til jord. Da kommer han for å frelse sitt folk og hente oss hjem til sin himmel. Det står omtrent 330 ganger i NT. Det er en aktuell sannhet i dag, tiden nærmer seg med store steg.

.

Ingen må være i tvil om at tiden heretter er kort. Dagen nærmer seg og Jesus er her – i sin evige himmelske herlighet. Joh 14, 3.

.

To ting er viktige nå og på den dagen:

a) Vi må være rede. Det var bare de jomfruene som var rede som ble med brudgommen inn til bryllupet Mat. 25, 10. De andre kom for sent, de ble stående utenfor i mørke. I den stund kan ingen lenger omvende seg. De blir kastet ut i mørket utenfor Guds rike.

.

b) Vi skulle få noen med oss. Noen av våre kjære er på syndens vei og er ikke rede i dag. Og vi kjenner noen som ikke er det, i vår bygd og by og gate. Ja, mange i landet vårt er utenfor – og ute i andre land.

.

Misjonens herre venter på unge som vil gå…!

.

Jesus var utsendt av Gud for å hente de kloke jomfruene. Er du en av dem? Det er ennå tid å komme. Bruk de siste sekunder!

Amen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar