fredag 11. desember 2009

227) Joh. 9, 3-5.

Guds gjerninger.

Joh. 9, 3-5.

.

Jesus hadde helbredet en blind, og det skjedde for at Guds herlighet skulle bli åpenbart. Derfor kom Jesus. Men han skulle gjøre mer enn å helbrede. Her kan vi spørre: Hva er Guds gjerninger? Kan vi samle noe av det viktigste her?

.

1. Golgata.

Etter skapelsen er vel Golgata Guds største gjerning. Her tillot han mennesker og djevelen å handle på en måte som englene trolig ikke tenkte på. Og hvem kan forstå at Gud kunne tillate at Sønnen ble drept? Det var romerske soldater som utførte drapet og korsfestelsen. Men de handlet etter ordre fra høyere hold. Jødene hadde ikke anledning til å drepe noen, derfor ble Jesus overlatt til den romerske hær.

.

Men det var Gud selv som stod bak. Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. 2. Kor. 5, 18-19. Forsoningen er Guds eget verk. Og hva skjedde egentlig denne langfredagen?

.

Det ene var at synden ble sonet og gjelden betalt. Det er uttrykk for det Gud gjorde i Kristus. Kristus tok våre synder og vår skyld hos Gud på seg. 2. Kor. 5, 15. Det var oppfyllelsen av det døperen sa om Jesus ca. tre år tidligere: Se der Guds lam som bærer verdens synd. Joh. 1, 29.

.

Dermed ble porten til himmelen åpnet. I realiteten hadde den vært stengt fra syndefallets dag da Adam og Eva ble jaget ut av Edens hage. På korset ble dørene slått vidt opp. Gud var nå en forsonet Gud. Og dermed ble hele menneskeheten som slekt ført tilbake til Gud ved å bli forlikt med Gud i Kristus. 1. Pet. 3, 18: Han førte oss frem til Gud. Jes. 53, 10; 2. Kor. 5, 21; Gal. 3, 13. Dette er sterke ord om Kristi gjerning på Golgata. Vi forstår at vi kunne ikke bli frelst uten det som Jesus gjorde der.

.

2. Personlig frelse.

I Joh. 6, 29 sier Jesus: Dette er Guds gjerning at dere skal tro. Troen er dypest sett en Guds gjerning. Det er ikke vi som kan bestemme oss for å tro og slik bli frelst. Hver eneste gang en synder blir frelst, er Gud selv der! Vi tar et valg når vi tror, men det valget er først tatt av Jesus.

.

I frelsen blir vi født på ny og blir dermed en ny skapning. Joh. 3, 3. Vi må bli født på ny, sa han. Og det betyr egentlig født ovenfra. Det kommer fra Gud. Alt i frelsen er Guds verk. La oss prøve å si dette klart: Ingen kan studere seg til å bli en kristen, ingen kan bestemme seg for å bli det. Det er ikke nok å leve et fint, moralsk liv og være nøyaktig religiøs på alle måter. Du blir ingen kristen av det.

.

- Kallet til frelse – det er Guds verk. Midt i vår synd og nød talte han til oss på forskjellige måter og ledet oss til Jesus. Det var Guds gjerning ved Ånden.

- Gjenfødelsen var Guds gjerning. Da skapte han oss til et nytt menneske. Ef. 2, 10; 2. Kor. 5, 17. Gud selv gjorde underet med oss.

- Vi er også blitt bevart hos Gud av Ham. Vi fikk leve i Guds lys selv om vi var syndere. Og da skjedde dette underet: Han renset oss hele tiden i sin forsoning og sitt blod. Johannes skriver fint om det i 1. Joh. 1, 7 og 9.

.

Dette må vi forkynne og vitne klart om – nå mer enn noen gang før. Det er mange som vil blande inn våre egne gjerninger, slik at frelsen blir et samarbeid mellom oss og Gud. Og det er det ikke. En slik tanke er hedenskap og vranglære uansett hvilke former det opptrer i.

.

3. Misjon.

Det kan være lett å tenke at misjonen er menighetens arbeid. Det er noe vi gjør. Vi skal arbeide for Gud, vi skal vinne verden for Jesus. Vi må gå ut i hele verden som vitner og gjøre alt vi kan for å frelse noen. Har du hørt det?

.

Men dette er ikke Guds tanker og hans måte. Da ville misjonen vært menneskeverk. Og det fører aldri fram. For misjon er å føre mennesker til Gud slik at de kan bli frelst. Og det kan bare Gud selv gjøre.

.

a) Misjon i Norge.

Vi har ikke vært vant til å tenke på arbeidet i Norge som en misjon. Misjon har ofte hatt betydningen ”ytre misjon”, dvs. i andre land der kristendommen ikke er kjent. Vi har organisasjoner som arbeider i Norge og som kalles ”misjon” – indremisjon, sjømannsmisjon osv. Hovedmålet er også der å vinne mennesker for Gud.

.

Og det er rett. Her må vi tenke litt igjennom teologien. Ingen blir født som kristne i et kristent land. De fleste unge går bort fra Gud selv om de blir konfirmert. Dåp og konfirmasjon er ingen garanti for at de er og blir frelste. Det må vi se klarere nå enn før.

.

For Norge går med raske steg mot et fullverdig hedenskap. Og da må de kristnes for å bli kristne. Hver generasjon og hvert enkelt menneske må bli kristen som i et hedningland for manges vedkommende. Om de er døpt, er det mange som ikke får rett bibelsk opplæring og kunnskap. Skolen forvirrer de unge med opplæring i religion som ofte innebærer at alle er like åndelig sett. Som unge og voksen blir folk mer og mer opptatt av penger og karriere. Det er ikke lenger plass til de åndelige ting og Gud hos folk flest.

.

Då er det tid for ny misjon i Norge. Skal vi be mye om det framover? Og forkynne for folket det vi kan. Vi har faktisk et ansvar her. Og spørsmålet blir: Hva prioriterer vi mest? Er det egentlig Guds gjerninger” La Guds ild få brenne i oss, la Han få bruke oss. Gud vil arbeide gjennom sine venner på jord. Han ber oss om å gå.

.

b) Ute-misjon.

Jesu bud i misjonsbefalingen var at vi skulle gå ut. Hele verden var vårt virkefelt. Mat. 28, 18-20. Jesus sender sine venner slik Gud har sendt ham til verden. Joh. 20. 21. Jesus er ikke nærsynt. Alle deler av verden er omfattet av ham. Det rette misjonssinn er å se alle mennesker i misjonsbefalingen. Vi kan ikke selv gå til alle eller støtte alle. Men de skal være med i våre bønner og omtanke for Guds rike.

.

Jesus vil ha oss som medarbeidere, men at vi aldri skal tenke eller mene at det er vi som gjør arbeidet. Det underviste Paulus korinterne tydelig om. Han sier at vi egentlig ikke er noe, for det er Gud som gir vekst. Likevel sier han vi planter og vanner og gjør vår del. 1. Kor. 3, 7f. Men det er ikke utslagsgivende. Vi er Guds medarbeidere (1. Kor. 3, 9) og sendebud i Kristi sted (2. Kor. 5, 20).

.

Spørsmålet blir da om vi er trofaste (1. Kor. 4, 2). Det kreves av husholdere at der tro, sier han. En del av troskapen er ydmykhet ved å gi all ære til Gud. Det krever nok en daglig renselse og ransakelse. Er jeg i stand til å være et slikt redskap?

.

I sammenhengen i denne teksten er det en blind som får synet igjen. Skal Jesus nå få gi oss et syn – av skarer i Norge mot fortapelsen, og hedningenes mange millioner der ute?

.

Se, markene er alt hvite til høsten…. Joh. 4, 35.

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar