torsdag 3. desember 2009

224) Joh. 11, 28.

Mesteren kaller.

Joh. 11. 28.

.

Lasarus var nettopp dø. Marta møter Jesus og finner straks søsteren Maria og gir henne et par viktige opplysninger som også gjelder oss. De har åndelige sannheter i seg som gjelder hvert menneske på jord som er i kontakt med Guds ord. Derfor skal vi høre på det Marta sier.

.

A. Mesteren er her.

Jesus er iblant oss og er interessert i den enkelte. Og det er egentlig underlig: han vil møte syndere! Og det er også utrolig, for vi ser han ikke. Men vi kan altså ved troen regne med at Jesus er til stede der vi samles i hans navn. Det har vi hans eget ord og løfte på: Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Mat. 18, 20. La oss derfor regne med at han er på møtet når vi kommer sammen om ham.

.

Rom. 10, 8 sier også noe om det: Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Og Jesus siste løfte til disiplene var jo dette: Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og vi er ikke kommet dit ennå. –

.

Tenk litt på om det ikke var sant. Vi kom sammen til møter, vi sendte ut innbydelser til folket om å bli Guds barn. Men Jesus var ikke der. Han var ikke interessert. Hva nytte var det så i alt det vi gjorde?

.

Det kommer en slik dag. I profeten Amos 8, 11 er det sagt: Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød og ikke trøst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Da skal de flakke om fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. Amos 8, 11f.

.

De skal lete etter Herrens ord, men de skal ikke finne det! Da er nådens tid slutt. Jesus henter sine hjem. Det blir en skrekkelig tid for alle de som har svart nei til kallet her i tiden. Var du med om det skjedde nå i dag?

.

Ennå er det nåde, og da er det noe han vil med oss mennesker:

.

B. Jesus kaller.

Marta sa til sin søster Maria: Han kaller på deg. På nynorsk står det slik: Han spør etter deg. Han vil oss noe, han vil frelse syndere og bruke de frelste i sin tjeneste. Det er godt å tro det nå. I denne stund er det noen som Jesus leter etter. Det er barn og ungdom og gamle folk. Og da er det viktig det Hebr. 3, 7-8 sier: I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerte. Når han kaller, skal vi svare ja og komme på hans ord.

.

Kallet kan komme på flere måter:

.

1. Han kaller ved sin godhet.

I Rom. 2, 4 står det tydelig: Vet dere ikke at Guds godhet driver dere til omvendelse. Han gir oss alt. Vi har ingen ting som ikke er gaver fra Gud. Det er Guds verk at vi puster og lever, regn og sol, mat og venner. Vi skylder ham alt.

.

Har vi det kanskje for godt i Norge nå? Er det blitt slik at menneske ikke tåler godheten? Hvis vi begynner å regne med at alt er selvfølgelig og at vi på en måte har krav på alt verden kan gi, blir vi harde og utakknemlige og åpner oss ikke for Guds røst. Men Gud mente at det skulle gjøre oss takknemlige slik at vi søkte ham i alt.

.

2. Kallet kan komme i motgang.

Gud ser at godheten forherder folk og gjør dem selvopptatt. Noen ganger sender da det motsatte. Det blir motgang i livet, prøvelser, sorg og alvorlig sykdom. Noen blir enda mer forherdet i slike stunder. Mens andre stanser litt og tenker: Det er Gud som taler til oss.

.

Det er ikke lett med slike vanskelige tider, men de kan være nødvendige. For Gud ser at det aller største for et menneske er at det blir frelst. Og da bruker han alle midler.

.

To unge mennesker i Skotland skulle bygge seg et hjem. De var troende og fikk et lite barn. Da ble de så opptatt med sitt hjem og den vesle spiren de hadde fått og alt de skulle gjøre, at Gud ble glemt. En dag døde barnet, og de sørget og klaget og forstod ikke at Gud kunne være så hard mot dem. En dag gikk de en tur ut skog og mark, og der så de en hyrde som prøvde å jage sauene over ei lita elv. Men de ville ikke og våget ikke spranget over. Da tok hyrden et lite lam, bar det ned til elva og gikk over med det. Da kom den ene sauen etter og snart kom flere. – På bakkekammen ovenfor stod de unge og så på. Og de vendte seg mot hverandre og sa nærmest i kor: Er det slik Gud har gjort med oss? Han ville at vi også skulle komme til hans himmel, og så tok han barnet først! Det ble et kall og en ny omvendelse for dem.

.

3. Samvittigheten.

Det er en underlig innretning i vårt liv. Det er Gud som har lagt den ned i oss. Den virker som en brannalarm. Når noe urett blir gjort, sier den fra: Nå handlet du og sa noe galt. Den viser at det er ting i livet ditt som Gud ikke aksepterer. Nå ber han deg om å komme med det og be om nåde. Du behøver et oppgjør med den levende Gud om din synd.

.

Det kan ofte skje i stillhet. Du går for deg selv og kjenner på minnelsen. Det går som i sangen: ”Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.” Så får du et møte med Gud. Samvittigheten blir et redskap til å lede deg til Gud.

.

Samvittigheten har egentlig en dobbel funksjon: Den skal si fra når noe er galt, men den skal også advare før vi gjør det gale. Vi er kanskje i ferd med å bryte Guds bud og lov, da taler samvittighet og gjør oss urolige: Dette er ikke rett, det skal du ikke gjøre! Også da får du et guddommelig møte, og nå kan du takke for å du ble advart og stanset for synden skjedde i praksis. Du sparte kanskje et menneske for sorg, og deg selv for et nytt sår som ville ha plaget deg livet igjennom.

.

Vi skal altså lytte til samvittigheten, men bare når den taler i samsvar med Guds ord. Noen ganger tar folk sine egne meninger som uttrykk for samvittigheten selv om det står i strid med Guds vilje. Da er man ute på farlige veier. Samvittigheten må stadig skjerpes og innstilles på Guds ords meninger.

.

4. Gud kaller når hans ord forkynnes rett.

Du behøver ikke å føle så mye. Det kan lett føre oss vill. Ordet om Jesus og Guds vilje blir forkynt, og du skjønner snart at du er i utakt med det. Ja, ditt liv går gjerne ganske n på tvers av hans vilje. Da er det et kall. Du må stanse og gi ditt liv til Gud. Det er alltid Guds ord som har rett. Derfor må vi lytte til det og bøye oss i ydmykhet for det.

.

Resultat.

Hva vil han med mitt liv? Det står at Maria reiste seg. Hun ville gå og møte ham med en gang. Slik skulle det være med deg også. Om du aldri har spurt etter Jesus, skulle du ta imot han nå. Han vil forandre ditt liv slik at du kommer inn på himmelveien. Det er han som må gjøre det. Og da blir det et nytt liv, i hjerte og hjem og bygd og by.

.

Når Jesus kommer, kjært at sige,

Det blir et ganske annet liv,

Et sant og elskelig Guds rike

Hos små og store, mann og viv.

.

Og sangeren synger videre slik: Når Jesus kommer inn i landet, og fanger folket med sin makt, og hjerter fjent og nær har sannet hans ord og gjort med ham sin pakt – da blir det lystelig å bo, i Herrens fred og stille ro.

.

Gud kaller – vil du også svare ja nå?

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar