onsdag 6. januar 2010

306) Mat. 15, 16-20.


Hjartesynd.
Mat. 15,16-20.
.
Jesus har tale til læresveinane i likningar, og dei ber han å forklara kva det tyder. Han hadde tala om ei plante som skal rykkjast opp og om blinde vegleiarar.
.
Då er det Jesus seier: Det som går ut av munnen kjem frå hjarta – og det gjer menneska ureine.
.
Me meiner ofte at synda er ytre gjerningar, og folk dømer dei ”store” syndene hardt og hjartelaust. Gud seier derimot at synda sin grunn er menneskehjarta, og det er likt hjå alle. Jfr. 1. Sam. 16, 7. Me har ei fallen natur som ikkje kan gjera det gode og må difor fødast på nytt, Johs. 3, 5.
.
Mange trur og at stor syndarar er stengde ute frå Guds rike, medan Gud ikkje tar det så nøye med dei som gjer mindre synder. Gud seier at tankelivet er syndig og ureint. Og der er me nokså like. Ingen går fri, alle blir dømde og er skuldige. Rom. 3, 19. Me har altså synd før det er blitt til handling. Så reknar han opp nokre slike tankar som Gud dømer.
.
1. Mord.
Dei fleste tolkar alle drap som mord, det er å ta eit menneske sitt liv. Og det er rett. Men Jesus går lenger og seier at hat og nag og vonde ord og tankar er mord. Mat. 5, 22 seier at vreide er mord og dermed synd. Ved slik framferd ”drep” me noko i eit menneske og tek noko frå dei.  Jfr. 1. Johs 3, 15.
.
2. Hor og utukt.
Å bryta ekteskapet er synd etter det sjette bodet. Det kan skje både ved eit samleie med ein som er gift, eller ein gift går til andre. Her går og Jesus lenger og seier: Den som ser på ei kvinne for å gjera hor, har alt gjort det i hjarta.
.
Det finst bordellar mange stader i verda og i skjulte noko av det same i Noreg. Heilt unge er og med på det. Folk flest har til nå reagert på det. Men korleis er det i hjarta ditt? Er du sjølv fri for synda? Det tek til med lysta, Jak. 1, 15, og den blir degga ved skjer det synd.
.
Difor står det hjå Job 31, 1: han har gjort ei pakt med augo sine at han ikkje skal sjå på ei kvinne. Det er eit godt råd i freistinga.
.
3. Tjuveri.
Er du ein tjuv? Her meiner eg ikkje at du ranar nokon, men kva med dei små ting i kvardagen. Her skulle me vera meir på vakt. Det er sagt om president i Amerika (eg trur det var Washington): Han hadde to blekkhus på skrivepulten sin: eitt brukte han i embetet som president, og det andre til privatbrev – der han sjølv betalte blekket! Det skulle me læra av.
.
Men her og går synda djupare. I hovmod kan me ta ære frå Gud. Jes. 42, 8. Det må vera ei av dei største synder me kan gjera. Og tanken – er den rein her og? Peter seier noko sterkt i Apg. 8, 21: Ditt hjarta er ikkje rett for Gud. Der låg kimen til løgna og usanninga.
.
Urein.
Dette gjer oss ureine, seier Jesus. Og det ureine må bort. Bibelen har eit godt rensemiddel til oss – i 1. Johs. 1, 7: Jesu, hans Sons blod, reinsar oss frå all synd. Han innbyr oss til å koma med alt. Erkjenne synda og be om nåde og tilgjeving. Ordet seier at han gir oss det. Vil du bøya deg for Jesus nå og ta imot frelsa?
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar