mandag 30. november 2009

215) Joh. 19, 17-18.

Tre kors.

Joh. 19, 17-18.

.

Det er en veldig historie som utspiller seg her. Den samler hele påskebudskapet og kristendommen i en sum. Korset var symbol på henrettelse, hån og død. Nå er det et universelt merke og symbol på kristendommen.

.

Noen i vår tid tar det lett med korset og bruker det som smykke i alle slags fasonger. Det skulle vi ikke gjøre. Budskapet bak er for sterkt til det. Johann Arndt d. 1621 skrev at Jesu lidelse var den aller skrekkeligste historie som noen gang er skjedd. Skulle vi så pynte oss på en forfengelig måte med det?

.

Men på Golgata var det minst tre kors. Det kan ha vært flere, men de er ikke knytt til bibelhistorien. Men de tre vi kjenner til, bærer med seg tre helt ulike skjebner. Og de tre personene som hang på disse kros, fikk så ulike skjebner som mulig. Men de viser også hovedsaken i kristendommen. Ellers er som kjent kristendommen ofte misforstått av folk som ikke kjenner godt nok dens indre kjerne. Allerede GT forutsa at Jesus skulle være sammen med røvere. Han ble regnet blant overtredere, sier Jes 53, 12.

.

1. Jesus på det midterste kors.

Han er hovedpersonen i dette dramaet. Det ble avslutningen på hans helt spesielle liv i Israel.

.

Jesus var et unikt menneske. Han var hellig som ingen andre, fullkommen, Guds Sønn og kom som utsending fra himmelen. Han var uten synd og hadde dermed ikke gjort noe galt. Det ser vi av f. eks. Hebr. 4, 15 og 7, 26.

.

Da kan vi spørre: Hvorfor var han da på et kors?

Jo, svaret er godt å finne i Skriften. Da tok han vår synd, og bar straffen for oss. Han gikk til dommen i vårt sted og ble vår stedfortreder. ”Du for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, gikk fri. Da tok han både syndens skyld og dom og makt.

.

Jesus var offerlammet som ble slaktet og lagt på alteret. Han led og betalte på en måte som vi ikke kan forstå, men bare ane når vi tenker grundig gjennom påskebudskapet. Det er ufattelig og ubeskrivelig. Men til skutt triumferte han og sa i sin siste time: Det er fullbrakt. Joh. 19, 30.

.

Da kan vi synge:

.

I det fjerne jeg skuer et underfullt syn,

som griper mitt hjerte med makt.

For jeg skuer det gamle erverdige kors,

Hvorpå synderes dødsdom ble lagt.

.

Vi kan også spørre: Hvorfor var det så nødvendig? Kunne ikke Gud bare tilgi synderen og ordne det på en mildere måte? Svaret er Guds vrede. Den viser at Gud tar synden alvorlig og handler rettferdig med alt. Hadde ikke korset blitt reist, ville Guds vrede fremdeles være over verden uten noen utvei og løsning.

.

Joh. 3, 36 er viktig her: Guds vrede blir over ham, står det. Det gjelder den som vraker Guds frelsesvei og ikke tar imot Guds utstrakte hånd. Guds vrede er Guds forbannelse over synden. Derfor måtte Jesus ta den over seg selv, som Gal. 3, 13 sier: Han ble en forbannelse for oss. Der led Jesus helvetes kvaler for alle mennesker for at vi skulle ha en mulighet til frelse. Det taler om alvoret i Jesu død. Den var ikke som vår.

.

Ved at Jesus hang i midten, delte han de to andre i to grupper. Og slik gjør han med hele verden. Jesus deler den i to. Menneskene har to forskjellige skjebner her i verden, og korset er skillevei.

.

2. På Jesu høyre side.

Der hang en røver. Han var skyldig til å dø den legemlige død. Og som en synder var han skyldige i den annen og evige død også. Han fortjente det, og han visste det. En moder og røver kommer aldri inn i himmelen slik han er. Han spottet til og med Jesus.

.

Da skjedde noe. Han stanset opp i tanke – og kom til seg selv, som den fortapte røveren i det fremmede land. Luk. 15. Og vi ser at han erkjente sin synd, Luk. 23, 40-43. Han irettesatte den andre røveren som fortsatte å spotte og sa til ham: Frykter du ikke en gang Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette! Det sier han.

.

Men han ber også om hjelp, selv om det var en hjelpeløs bønn. Han visste ikke hvordan han skulle be rett om å bli frelst. Han sa bare. Kom meg i hu. Han tenkte kanskje at da var det et håp. Og med en synderbønn er det i virkeligheten et stort håp.

.

Jesus forsikret ham om det i samme stund: I dag skal du være med meg i Paradis. Han fikk ta imot alt det Jesus gjorde i forsoningen – han fikk jo gå sammen med Jesus inn i himmelen. Han kom dit som en frelst synder – ingen andre har adgang der. Så her var ingen falsk trøst. Her er det Jesu egne ord som gir forsikring til den ene.

.

Ingen andre fikk høre det på Golgata den langfredagen! Det skal du merke deg, du som tenker at Gud er nådig uansett og vil ta deg med i siste minutt. Nei, det er ikke sant om andre enn de som erkjenner og ber om nåde.

.

Det er også mitt vitnesbyrd, som sangeren sier: ”Røveren i nøden, der fant liv i døden. Jeg så ondt som ham, samme frelse fann.”

.

3. På Jesu venstre side.

Der hang det også en røver. Han var lik den andre i mange ting. Men likevel ble de så forskjellige til slutt. Det er et godt bilde på menneskeslekten. Slik er det og slik vil det gå: menneskene blir delt i to grupper som får diamentralt motsatt skjebne.

.

Også denne mannen var en røver. Han spottet Jesus og det guddommelige. Er du Messias, så frels deg selv og oss, sa han. Han hørte også Jesu ord: Det er fullbrakt. Men det ble til ingen nytte for ham. Han hang en stund på korset og fikk tid til å tenke seg om og omvende seg.

.

Men han benyttet ikke anledningen. Der var ingen anger og bønn og omvendelse. Da han døde, gikk han ut i fortapelsens mørke natt. Det er ingen tvil om det. 1. Kor. 1, 18 viser at korset setter skille. Uten som ikke har Jesus i hjertet, går fortapt.

.

Å, visste du som går i syndens lenke

hvor hardt det er det Satans tyranni.

Ei minste stund du skulle deg betenke

å søke ham som deg kan gjøre fri.

Å, hvilken salig dag du fikk

om du begynte nu, i dette øyeblikk!

.

Ingen andre enn den ene ble frelst på korset. Det er intet bibelsk belegg for at den andre røveren ble omvendt og kommer til Guds himmel. Det er et rent eventyr å fortelle slikt. Heller ikke soldatene ved korset ble omvendt, som noen påstår. Det står ikke et fnugg om det. Jesus ønsker at alle skal bli frelst, men Bibelen er klar på at hver enkelt av oss må omvende oss å ta imot Guds nåde.

.

Har du gjort det? Bare da er du på himmelvei.

.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar